Skolenkäten

Resultat från vårens enkät

Under våren 2014 genomfördes Skolenkäten i 18 kommuner och ett antal fristående skolor (se lista nedan). Då bad vi sammanlagt 80 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal att svara på enkäten (se närmare info nedan). Skolinspektionen kommer presentera resultatet av enkäten på skolnivå, kommunnivå och för samtliga svarande i vårens enkätomgång.

Resultat och beslut för en kommun eller skola

Resultatet från vårens omgång av Skolenkäten publiceras i april 2014. Då kan du ladda ner resultatet för din skola med hjälp av länken nedan. Här hittar du även tillsynsbeslutet för skolan, när det är klart.
Beslut och rapporter

Alla enkätresultat

Alla enkätresultat sparas även i databasen SIRIS. Här kommer resultatet från höstens enkät publiceras i april 2014. Redan nu hittar du resultat från tidigare enkätomgångar här:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Sammanställning för samtliga deltagande skolenheter

Skolinspektionen gör även en statistisk sammanställning på total nivå över vad vårens enkät visade. Även denna beräknas bli klar i april 2014. När den är klar kommer du kunna ladda ner den på denna sida här på webbplatsen.

Här hittar du äldre statistiska sammanställningar över Skolenkäten:
Statistikrapporter

Så gjordes Skolenkäten våren 2014

Dessa kommuner besvarade enkäten

Avesta, Aneby, Arvidsjaur, Bollnäs, Dorotea, Ekerö, Gnosjö, Härjedalen, Ljungby, Lund (gymnasieskolor), Malå, Pajala, Sandviken, Sotenäs, Stenungsund, Värnamo, Älmhult, Öckerö.

Dessutom ingick vissa skolor från följande huvudmän: Ljud o bildskolan AB, Kunskapsskolan i Sverige AB, NTI-skolan, Nordens teknikerinstitut, Pysslingen förskolor och skolor AB, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Plusgymnasiet AB, Lärande i Sverige AB, Humanus utbildning Syd AB och Consensum Lund AB.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Skolenkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

De här frågorna ställde vi

Här kan du se vilka frågor som ingår i de olika enkäterna våren 2014:

Föräldrar
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass VT 2014 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1-9 VT 2014 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundsärskola VT 2014 (PDF-fil, nytt fönster)

Elever
Skolenkäten till elever i årskurs 5 VT 2014 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till elever i årskurs 9 och år 2 VT 2014 (PDF-fil, nytt fönster)

Pedagogisk personal
Skolenkäten till pedagogisk personal VT 2014 (PDF-fil, nytt fönster)

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Svaren hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt. Här kan du läsa mer:
Om Skolenkäten
Regelbunden tillsyn

Har du frågor?

Frågor om enkäten
Mejla:

Frågor om tillsynen av din skola
Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen. Här finns en lista på kontaktpersoner:
Kontaktpersoner
Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till eller ringa
08-586 080 00.