Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. En del av granskningen består i att vi regelbundet ber elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten. Under vårterminen 2015 pågår enkätperioden från den 26 januari till den 20 februari (2015).

Från och med våren 2015 kommer även en del av enkätresultatet att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever. Här finns denna webbplats:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Cirka en fjärdedel av skolorna får svara på enkäten varje termin.

När besöks din kommun eller företag?

Här ser du vilket när Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?

Huvudmannen får instruktioner i brev

Redan nu behöver Skolinspektionen uppgifter om de skolor som ska göra enkäten vårterminen 2015. Därför ber vi huvudmännen registrera uppgifter om alla de skolenheter som berörs. Dessa huvudmän har fått ett informationsbrev från Skolinspektionen kring den 20 november med en instruktion som de kan använda när de ska registrera uppgifterna.

Rektorerna kontaktas i januari

I början av januari kontaktar Skolinspektionen sedan rektorerna i de skolor som berörs av Skolenkäten. Då får rektorerna instruktioner om hur enkäten ska distribueras till elever, föräldrar och pedagogisk personal inför enkätstarten den 26 januari.

Mer om Skolenkäten och tillsynen

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten
Frågor och svar

Här kan du läsa mer om hur granskningen kommer gå till:
Regelbunden tillsyn

Har du frågor?

Frågor om registreringen av uppgifter
Kontakta CMA Research
E-post:  
Tel: 08-410 173 33.

Frågor om Skolenkäten
Mejla:

Frågor om tillsynen av din skola
Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen. Här finns en lista på kontaktpersoner:
Kontaktpersoner
Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till eller ringa
08-586 080 00.

Resultat från höstens enkät

Resultat för skolor, kommuner, företag och olika svarsgrupper
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Sammanställning av hela enkätresultatet
För höstterminen 2014:
Skolenkäten HT 2014

För hela 2014:
Skolenkäten 2014