Skolenkäten

Lösenord

Du som ska besvara enkäten får lösenord och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

Sista svarsdatum

Vi ber dig svara på enkäten senast den 26 september.

Vilka grupper ska besvara Skolenkäten?

Skolenkäten vänder sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Det är bara elever i årskurs 5, årskurs 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet som behöver svara på enkäten. I gruppen pedagogisk personal deltar all personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan (observera ej pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola). Vi ber även alla föräldrar till barn i förskoleklasserna, grundskolorna och grundsärskolorna att svara på enkäten.  

Frivilligt för föräldrar och elever

För elever och föräldrar är det frivilligt att besvara enkäterna. Eleverna kommer att svara på enkäten på skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Skolinspektionen kommer att redovisa enkätsvaren i sammanställd form och de kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda svarspersoner kan ta skada. Det kommer inte att vara möjligt att se hur enskilda individer har svarat på de olika frågorna.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt.

Tillsynen ändras 2015

Skolinspektionen arbetar nu med att förändra den regelbundna tillsynen. De skolor som gör Skolenkäten under hösten 2014 kommer bli de första att granskas på det nya sättet. Den nya modellen innebär att vi kommer fokusera på de skolor som har störst behov av stöd, för att kunna ge alla elever en god utbildning i en trygg miljö. Andra skolor kommer inte besökas eller granskas lika djupgående. Skolenkäten är en viktig hjälp för oss att välja vilka skolor vi ska fokusera på.

Här kan du läsa mer om varför vi gör Skolenkäten och om hur resultatet används:
Nu är det dags för Skolenkäten

Här kan du läsa mer om den nya tillsynsmodellen:
Ny tillsynsmodell från 2015

Under hösten 2014 kommer vi även uppdatera informationen här under fliken ”Regelbunden tillsyn” på webbplatsen med mer detaljerad information om den nya tillsynen.

Resultat från tidigare enkätomgångar

Här hittar du information och resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten:
Statistik om Skolenkäten

Har du frågor?

Tekniska problem med
länken eller inloggningen
Kontakta Entergate AB.
Tel: 035-15 59 15
E-post:

Andra frågor om enkäten
Mejla:

Frågor om tillsynen av din skola
Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen. Här finns en lista på kontaktpersoner:
Kontaktpersoner
Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till eller ringa
08-586 080 00.