Start

Webinarier

Prenumerera på inbjudningar

Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut inbjudningar till webinarier. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för detta ändamål.


Tidigare webinarier

Här kan du se våra tidigare webinarier. Tänk dock på att webinarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. Inspelningsdatum ser du i länken till inspelningen.

Undervisningen i historia
(12 november 2015)

Inspelning av webinariet: "Undervisningen i historia", 2015-11-12, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet: "Undervisningen i historia", 2015-11-12, (PDF-fil nytt fönster)
Allt om granskningen: Historia i grundskolan

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott
(2 juni 2015)

Inspelning av webinariet: "Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott", 2015-06-02, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet: "Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott", 2015-06-02, (PDF-fil nytt fönster)
Allt om granskningen: Studieavbrott på yrkesprogram i gymnasieskolan

Undervisning i förskoleklass (25 maj 2015)

Inspelning av webinariet: "Undervisning i förskoleklass", 2015-05-25, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Johan Dahl, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Undervisning i förskoleklass

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd (13 maj 2015)

Inspelning av webinariet: "Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd", 2015-05-13, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Anna Sandell, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Luisella Galina Hammar, Skolverket, (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet: Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2015-05-13, (PDF-fil nytt fönster)
Allt om granskningen: Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning (29 april 2015)

Inspelning av webinariet "Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning", 2015-04-29, (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet "Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning", 2015-04-29 (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning

Skolans lokala styrkedja (27 mars 2015)

Inspelning av webinariet "Skolans lokala styrkedja", 2015-03-27, (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet:
Presentation som användes av Henrik Dahl (PDF-fil, nytt fönster)
Presentation som användes av Ingbeth Larsson, (PDF-fil, nytt fönster)
Samlat vägledningsmaterial 
Här hittar du fördjupande och vägledande material om skolans lokala styrkedja, huvudmannens styrning och systematiskt kvalitetsarbete: Skolans lokala styrkedja


Särskilt stöd utanför klassen

Inspelning av webinariet "Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp", 2014-10-14 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Särskilt stöd utanför klassen

 

Undervisning på yrkesprogram

Inspelning av webinariet "Undervisning på yrkesprogram", 2014-09-11 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Yrkesprogram

 

Rätten till utbildning

Inspelning av webinariet "Rätten till utbildning", 2014-09-10 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Rätten till utbildning

 

Teknik

Inspelning av webinariet "Teknik i grundskolan", 2014-06-10 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Teknik i grundskolan

 

Nyanlända elever

Inspelning av webinariet "Nyanlända elever", 2014-06-02 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Nyanlända elever

 

Segregation i skolan

Inspelning av webinariet "Segregation i skolan", 2014-01-31 (extern länk, nytt fönster)
Pesentationsmaterial från webinaret (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Segregation i skolan

 

Introduktionsprogram

Inspelning av webinariet "Introduktionsprogram"  2014-01-20 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Introduktionsprogram

 

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Inspelning av webinariet "Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor, 2013-12-11 (Extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Arbetsformer i gymnasieskolan

 

Tema: Skola för framtiden – Om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

Inspelning av webinariet "Skola för framtiden - om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, 2013-11-29 (extern länk, nytt fönster)
Fördjupningsmaterial:
Skolinspektionens kvalitetsgranskning om studie- och yrkesvägledning i grundskolan

 

Tema Intervjuer för kvalitet – Om att använda strukturerade intervjuer för utveckling av undervisningen

Inspelning av webinariet "Tema intervjuer för kvalitet", 2013-11-28 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial - Intervjuer för kvalitet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Fördjupningsmaterial:
Intervjuer i granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)
Intervjuer med barn (PDF, öppnas i nytt fönster)
Observationer granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)

 

Bedömning och betygsättning

Inspelning av webinarium om bedömning och betygssättning, 2013-11-28 (extern länk, nytt fönster)

 

Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid

Barn- och elevombudet, Caroline Dyrefors Grufman, berättar om skolans ansvar för att förhindra kränkningar även utanför skoltid.
Inspelning av webinarium med Caroline Dyrefors Grufman 2013-11-27 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial - BEO, Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid, (PDF, öppnas i nytt fönster)
Länktips:
För huvudmän, tips på litteratur och annat som kan vara intressant i arbetet mot kränkande behandling, (länk till BEO:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

 

Praktiska, Lundsberg och Rosengård – var går gränsen?

Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör blickar både bakåt och framåt och diskuterar skolans ansvar att stödja alla elever till goda resultat.
Inspelning av webinarium med Ann-marie Begler 2013-11-27 (extern länk, nytt fönster)

 

Lärlingsutbildningen

Inspelning av webinarium om lärlingsutbildningen, 2013-06-10 (extern länk, nytt fönster)
Powerpoint från webinariet "Lärlingsutbildning för vuxna" (ppt-dokument, nytt fönster)
Powerpoint från webinariet "Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning" (ppt-dokument, nytt fönster)

 

Nätkränkningar

Inspelning av webinarium om nätkränkningar, 2013-05-28 (extern länk, nytt fönster)
Powerpoint från webinariet (ppt-dokument, nytt fönster)
Mer om webinariet

 

Kvalitetsarbete i skolan

Inspelning av webinarium om kvalitetsarbete, 2013-05-14 (extern länk, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport ”Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring” (PDF-fil nytt fönster)
Powerpoint från webinariet om kvalitetsarbete i skolan (ppt-dokument, nytt fönster)
Skolinspektionens skrift ”Navet i skolornas utvecklingsarbete”

 

Förskolan

Inspelning av webinarium om förskolan, 2013-04-09 (extern länk, nytt fönster)
Mer om förskolans förstärkta uppdrag

 

Betyg och bedömning

Inspelning av webinarium om betyg och bedömning, 2013-03-21 (extern länk, nytt fönster)
Allt om den riktade tillsynen Betyg och bedömning
Powerpoint från webinariet (ppt-dokument, nytt fönster)

 

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Inspelning av webinarium om läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9, 2012-12-10 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Läsundervisning i svenska för årskurs 7-9

 

Framgång i undervisningen

Inspelning av webinarium om framgång i undervisningen, 2012-12-06 (extern länk, nytt fönster)
Läs mer och ladda ner översikten: Framgång i undervisningen

 

Skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)

Inspelning av webinarium om skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST), 2012-11-19 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

 

Demokrati och värdegrund

Inspelning av webinarium om hur skolor arbetar med uppdraget kring demokrati och värdegrund, 2012-10-10 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Demokrati och värdegrund

 

Idrott och hälsa

Inspelning av webinarium om idrott och hälsa i grundskolan, 2012-06-05 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Idrott och hälsa

 

No i årskurs 1-3

Inspelning av webinarium om NO i årskurs 1-3, 2012-05-07 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: No i årskurs 1-3

 

Minoritetsspråk

Inspelning av webinariet "I marginalen", 2012-04-04 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Minoritetsspråk