Webinarier

Prenumerera på inbjudningar

Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut inbjudningar till webinarier. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för detta ändamål.

Kommande webinarier


Tidigare webinarier

Här kan du se våra tidigare webinarier. Tänk dock på att webinarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. Inspelningsdatum ser du i länken till inspelningen.

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott
(2 juni 2015)

Inspelning av webinariet: "Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott", 2015-06-02, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet: "Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott", 2015-06-02, (PDF-fil nytt fönster)
Allt om granskningen: Studieavbrott på yrkesprogram i gymnasieskolan

Undervisning i förskoleklass (25 maj 2015)

Inspelning av webinariet: "Undervisning i förskoleklass", 2015-05-25, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Johan Dahl, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Undervisning i förskoleklass

Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd (13 maj 2015)

Inspelning av webinariet: "Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd", 2015-05-13, (extern länk nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Anna Sandell, Skolinspektionen, (PDF-fil, nytt fönster)
Presentationsmaterial som användes av Luisella Galina Hammar, Skolverket, (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet: Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2015-05-13, (PDF-fil nytt fönster)
Allt om granskningen: Asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning (29 april 2015)

Inspelning av webinariet "Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning", 2015-04-29, (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Chatten från webinariet "Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning", 2015-04-29 (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning

Skolans lokala styrkedja (27 mars 2015)

Inspelning av webinariet "Skolans lokala styrkedja", 2015-03-27, (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet:
Presentation som användes av Henrik Dahl (PDF-fil, nytt fönster)
Presentation som användes av Ingbeth Larsson, (PDF-fil, nytt fönster)
Samlat vägledningsmaterial 
Här hittar du fördjupande och vägledande material om skolans lokala styrkedja, huvudmannens styrning och systematiskt kvalitetsarbete: Skolans lokala styrkedja

Särskilt stöd utanför klassen

Inspelning av webinariet "Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp", 2014-10-14 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Särskilt stöd utanför klassen

Undervisning på yrkesprogram

Inspelning av webinariet "Undervisning på yrkesprogram", 2014-09-11 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Yrkesprogram

Rätten till utbildning

Inspelning av webinariet "Rätten till utbildning", 2014-09-10 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Rätten till utbildning

Teknik

Inspelning av webinariet "Teknik i grundskolan", 2014-06-10 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Teknik i grundskolan

Nyanlända elever

Inspelning av webinariet "Nyanlända elever", 2014-06-02 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial från webinariet (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Nyanlända elever

Segregation i skolan

Inspelning av webinariet "Segregation i skolan", 2014-01-31 (extern länk, nytt fönster)
Pesentationsmaterial från webinaret (PDF-fil, nytt fönster)
Allt om granskningen: Segregation i skolan

Introduktionsprogram

Inspelning av webinariet "Introduktionsprogram"  2014-01-20 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Introduktionsprogram

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Inspelning av webinariet "Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor, 2013-12-11 (Extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Arbetsformer i gymnasieskolan

Tema: Skola för framtiden – Om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

Inspelning av webinariet "Skola för framtiden - om studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, 2013-11-29 (extern länk, nytt fönster)
Fördjupningsmaterial:
Skolinspektionens kvalitetsgranskning om studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Tema Intervjuer för kvalitet – Om att använda strukturerade intervjuer för utveckling av undervisningen

Inspelning av webinariet "Tema intervjuer för kvalitet", 2013-11-28 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial - Intervjuer för kvalitet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Fördjupningsmaterial:
Intervjuer i granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)
Intervjuer med barn (PDF, öppnas i nytt fönster)
Observationer granskning av undervisning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Bedömning och betygsättning

Inspelning av webinarium om bedömning och betygssättning, 2013-11-28 (extern länk, nytt fönster)

Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid

Barn- och elevombudet, Caroline Dyrefors Grufman, berättar om skolans ansvar för att förhindra kränkningar även utanför skoltid.
Inspelning av webinarium med Caroline Dyrefors Grufman 2013-11-27 (extern länk, nytt fönster)
Presentationsmaterial - BEO, Skolans ansvar för kränkningar utanför skoltid, (PDF, öppnas i nytt fönster)
Länktips:
För huvudmän, tips på litteratur och annat som kan vara intressant i arbetet mot kränkande behandling, (länk till BEO:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

Praktiska, Lundsberg och Rosengård – var går gränsen?

Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör blickar både bakåt och framåt och diskuterar skolans ansvar att stödja alla elever till goda resultat.
Inspelning av webinarium med Ann-marie Begler 2013-11-27 (extern länk, nytt fönster)

Lärlingsutbildningen

Inspelning av webinarium om lärlingsutbildningen, 2013-06-10 (extern länk, nytt fönster)
Powerpoint från webinariet "Lärlingsutbildning för vuxna" (ppt-dokument, nytt fönster)
Powerpoint från webinariet "Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning" (ppt-dokument, nytt fönster)

Nätkränkningar

Inspelning av webinarium om nätkränkningar, 2013-05-28 (extern länk, nytt fönster)
Powerpoint från webinariet (ppt-dokument, nytt fönster)
Mer om webinariet

Kvalitetsarbete i skolan

Inspelning av webinarium om kvalitetsarbete, 2013-05-14 (extern länk, nytt fönster)
Skolinspektionens rapport ”Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring” (PDF-fil nytt fönster)
Powerpoint från webinariet om kvalitetsarbete i skolan (ppt-dokument, nytt fönster)
Skolinspektionens skrift ”Navet i skolornas utvecklingsarbete”

Förskolan

Inspelning av webinarium om förskolan, 2013-04-09 (extern länk, nytt fönster)
Mer om förskolans förstärkta uppdrag

Betyg och bedömning

Inspelning av webinarium om betyg och bedömning, 2013-03-21 (extern länk, nytt fönster)
Allt om den riktade tillsynen Betyg och bedömning
Powerpoint från webinariet (ppt-dokument, nytt fönster)

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Inspelning av webinarium om läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9, 2012-12-10 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Läsundervisning i svenska för årskurs 7-9

Framgång i undervisningen

Inspelning av webinarium om framgång i undervisningen, 2012-12-06 (extern länk, nytt fönster)
Läs mer och ladda ner översikten: Framgång i undervisningen

Skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)

Inspelning av webinarium om skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST), 2012-11-19 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Demokrati och värdegrund

Inspelning av webinarium om hur skolor arbetar med uppdraget kring demokrati och värdegrund, 2012-10-10 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Demokrati och värdegrund

Idrott och hälsa

Inspelning av webinarium om idrott och hälsa i grundskolan, 2012-06-05 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Idrott och hälsa

No i årskurs 1-3

Inspelning av webinarium om NO i årskurs 1-3, 2012-05-07 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: No i årskurs 1-3

Minoritetsspråk

Inspelning av webinariet "I marginalen", 2012-04-04 (extern länk, nytt fönster)
Allt om granskningen: Minoritetsspråk

Vad är ett webinarium?

Det är ett seminarium som hålls via webben. Det finns möjlighet att ställa frågor och få svar samt ta del av andra deltagares frågor.

Så gör du för att delta

Koppla upp dig: När webinariet ska hållas klickar du på länken nedan, cirka 10-15 minuter innan start.
Länk till webinariet (extern länk, nytt fönster)
Välj Enter as Guest, skiv in ditt namn och ort, exempelvis: Bertil Hansson, Sollefteå

Förutsättningar: En dator med stabil internetuppkoppling och Flash player version 10.1 eller högre. På iPad kan du använda webbläsaren Photon. Högtalare eller hörlurar för att lyssna. Du kan i förväg kontrollera genom att klicka på denna testlänk:
Testa din dator (extern länk, nytt fönster) 

Begränsat antal deltagare

Max hundra personer kan delta och ställa frågor via chatt. Det går inte anmäla sig i förväg. Vissa webinarier, där intresset är extra stort, streamas. De som inte fick plats kan då följa webinariet, men har inte möjlighet att interagera via chatten. Det inspelade webinariet går alltid att se i efterhand på webben.

Teknisk support

Om du har tekniska problem, ring vår tekniska support.
Tel: 072-729 41 11

Allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om webinarierna kan du skicka ett mejl till oss.
E-post: