Publikation

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Det visar Skolinspektionens granskning av användningen av IT-verktyg i undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap.
plant
 • Titel
 • Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2012-08-14
 • Diarienummer
 • 2011:2928
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan; Gymnasieskolan
 • Språk
 • Svenska
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • IT i skolan
Beställa trycksaker

Skolinspektionen trycker inte några publikationer. Det går därför inte att beställa våra publikationer i tryckt format.

Har du frågor?

Mejla:  

Notera!

Alla publikationer innehåller uppgifter som var giltiga vid publiceringen (se publiceringsdatum). Förhållanden kan därefter ha ändrats.