Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. En del av granskningen består i att vi regelbundet ber elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten. Under vårterminen 2015 pågår enkätperioden från den 26 januari till den 20 februari (2015).

Från och med våren 2015 kommer även en del av enkätresultatet att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever. Här finns denna webbplats:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Cirka en fjärdedel avskolorna får svara på enkäten varje termin.

När granskas din verksamhet?

Här ser du vilket år Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När granskas din kommun eller företag?

Huvudmannen får instruktioner i brev

Redan nu behöver Skolinspektionen uppgifter om de skolor som ska göra enkäten vårterminen 2015. Därför ber vi huvudmännen registrera uppgifter om alla de skolenheter som berörs. Dessa huvudmän får ett informationsbrev från Skolinspektionen kring den 20 november med en instruktion som de kan använda när de ska registrera uppgifterna.

Rektorerna kontaktas i januari

I början av januari kontaktar Skolinspektionen sedan rektorerna i de skolor som berörs av Skolenkäten. Då får rektorerna instruktioner om hur enkäten ska distribueras till elever, föräldrar och pedagogisk personal inför enkätstarten den 26 januari.

Mer om Skolenkäten och tillsynen

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten
Frågor och svar

Här kan du läsa mer om hur granskningen kommer gå till:
Regelbunden tillsyn

Resultat från höstens enkät

Resultatet från höstens Skolenkät kommer publiceras här på webbplatsen i november. På våra statistiksidor kommer du hitta en samlad presentation av resultatet:
Statistik om Skolenkäten

Resultat för enskilda skolor kommer publiceras här:
Beslut och rapporter

Har du frågor?

Frågor om Skolenkäten
Mejla:

Frågor om tillsynen av din skola
Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen. Här finns en lista på kontaktpersoner:
Kontaktpersoner
Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till eller ringa
08-586 080 00.