Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. En del av granskningen består i att vi regelbundet ber elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten. Under höstterminen 2015 startar enkäten i september.

Svaren från vårdnadshavare och elever kommer även att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola. Här finns denna webbplats:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Cirka en fjärdedel av skolorna får svara på enkäten under en termin. Det är dock bara en del av skolorna som också får tillsyn terminen efter enkäten.

När besöks din kommun eller företag?

Här ser du vilket när Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?

Huvudmannen får instruktioner i brev

Redan nu behöver Skolinspektionen uppgifter om de skolor som ska göra enkäten höstterminen 2015. Därför ber vi huvudmännen registrera uppgifter om alla de skolenheter som berörs. Dessa huvudmän har får ett informationsbrev från Skolinspektionen i början av juni med en instruktion som de kan använda när de ska registrera uppgifterna.

Rektorerna kontaktas i augusti/september

Med start i augusti fram till början av september kontaktar Skolinspektionen rektorerna i de skolor som berörs av Skolenkäten. Då får rektorerna instruktioner om hur enkäten ska distribueras till elever, föräldrar och pedagogisk personal inför enkätstarten den 14 september. 

Mer om Skolenkäten och tillsynen

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten
Frågor och svar

Här kan du läsa mer om hur granskningen kommer gå till:
Regelbunden tillsyn

Har du frågor?

Mejla: