Skolenkäten

Svara på Skolenkäten här

OBS! Svarstiden har förlängts
till den 6 mars.

Enkät för föräldrar 
Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola

Enkät för elever 
Elever i grundskolans årskurs 5, 9 och gymnasiets år 2

Enkät för personal
Pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Koder

Du som ska besvara enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

Vilka grupper ska besvara Skolenkäten?

Skolenkäten vänder sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Det är bara elever i årskurs 5, årskurs 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet som behöver svara på enkäten. I gruppen pedagogisk personal deltar all personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan (observera ej pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola). Vi ber även alla föräldrar till barn i förskoleklasserna, grundskolorna och grundsärskolorna att svara på enkäten.

Frivilligt för föräldrar och elever

För elever och föräldrar är det frivilligt att besvara enkäterna. Eleverna kommer att svara på enkäten på skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Skolinspektionen kommer att redovisa enkätsvaren i sammanställd form och de kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda svarspersoner kan ta skada. Det kommer inte att vara möjligt att se hur enskilda individer har svarat på de olika frågorna.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt. Här kan du läsa mer om vår regelbundna tillsyn:
Regelbunden tillsyn

Enkätresultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om hur resultatet används:
Nu är det dags för Skolenkäten

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer vara klart i maj. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

När besöks din kommun eller företag?

Här ser du vilken termin Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?

Har du frågor?

Teknisk support
Kontakta CMA Research
E-post:  
Tel: 013-20 29 50

Frågor om Skolenkäten
Mejla:

Frågor om tillsynen av din skola
Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen. Här finns en lista på kontaktpersoner:
Kontaktpersoner
Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till eller ringa
08-586 080 00.

Resultat från tidigare enkätomgångar

Här hittar du information och resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten:
Statistik om Skolenkäten