Till huvudinnehåll
Två barn sitter med en iPad i en soffa

Internationell skola

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om internationell skola.

Ansökan

Ansökningsformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2022 kommer att läggas ut under hösten 2020.

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan vi pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer om det här.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020