Till huvudinnehåll

Viktigt just nu

Här listas viktig information gällande ansökningar inom fristående skolor.

2020 09 24 - Anmäla inriktning till naturbruksprogrammet

Nya bestämmelser i gymnasieförordningen påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Förändringen påverkar befintliga huvudmän och de som vill ansöka om tillstånd i kommande ansökningsomgång. Det är för närvarande åtta program som berörs av förändringen. 

  • En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen djur på naturbruksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den eller de nya inriktningarna (djurvård och/eller hästhållning) som huvudmannen anmäler till Skolinspektion. Om anmälan inte har kommit in senast den 31 december 2020 upphör godkännandet att gälla.
  • En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen skog på naturbruksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den eller de nya inriktningarna (naturturism och/eller skogsbruk) som huvudmannen anmäler till Skolinspektion. Om anmälan inte har kommit in senast 31 december 2020 upphör godkännandet att gälla.
Senast uppdaterad: 24 september 2020