Till huvudinnehåll

Avvikelse från de nationella programmen

Det finns 18 nationella gymnasieprogram i Sverige. Gymnasieskolor kan bedriva utbildning som avviker från dessa.

Ansökan

Ansök om avvikelse från de nationella programmen

Du ansöker via skolverkets ansökningsblankett, men den kommer automatiskt till både Skolverket och Skolinspektionen. För att starta utbildningen krävs godkännanden från båda myndigheterna. Skolverket prövar utbildningens innehåll medan vi prövar om sökanden godkänns som huvudman för utbildningen.

Skolverket fattar oftast beslut innan den 1 september. Därefter fattar vi beslut.

Former som avviker från de nationella programmen

Samhälle estet är ett exempel där särskild variant har tillämpats. Samhälle är det nationella programmet medan inriktningen estet går utanför programmet. Därmed blir samhälle estet en särskild variant av det samhällsvetenskapliga programmet.

Mer om särskild variant hittar du på Skolverkets hemsida.

Riksrekryterande utbildningar ger elever från hela Sverige samma möjlighet att söka till en gymnasieskola. För att en gymnasieskola ska få bli riksrekryterande krävs att det finns en nationell efterfråga på utbildningen och att den har en av följande inriktningar:

  • Yrkesprogram
  • Estetisk spetsutbildning
  • Idrottsutbildning
  • Utbildningar med egna examensmål 

Mer om riksrekryterande utbildning finner du på Skolverkets hemsida.

Utbildningar som kombinerar gymnasieutbildning med elitidrottsutbildning kan rikta sig till elever som antingen bor lokalt och regionalt (nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU) eller till elever från hela landet (riksidrottsgymnasium, RIG).

Mer om elitidrottsutbildning på Skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020