Söka tillstånd

Information om förändringar i gymnasieskolan

Ny information om naturbruksprogrammet, 27/7-2020

Nya bestämmelser i gymnasieförordningen påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Förändringen påverkar befintliga huvudmän och de som vill ansöka om tillstånd i kommande ansökningsomgång. Det är för närvarande åtta program som berörs av förändringen. 

Förändringar i gymnasieförordningen

På Svensk författningssamling och på Skolverkets webbplats finns mer information om förändringen:

Svensk författningssamling

Skolverket

Avgifter

Om du vill ansöka om att bli huvudman för fristående skola behöver du betala en avgift. Avgiften är beroende av om ansökan gäller nyetablering av skola eller en utökning av befintlig skolenhet.

Avgifter nyetablering och utökning

Ansökan om nyetablering av fristående skola 35 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande  25 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande som inte endast innefattar avvikelse enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen 25 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande som endast innefattar avvikelse enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen  10 000 kronor


Inbetalning

När ansökan lämnats in skickas ett mejl med instruktioner för inbetalning och avgiftens storlek. Avgiften måste betalas i samband med att ansökan lämnats för att ärendet ska tas upp för prövning.

Sökande med flera ansökningar behöver göra en inbetalning per ansökan för Skolinspektionens möjlighet att identifiera respektive inbetalning. Observera dock att om fler ansökningar lämnas in gällande en skolenhet, och detta sker i ett inskick, ska endast en avgift betalas.

Exempel 1
En huvudman ansöker om nyetablering av fristående grundskola. Ansökan omfattar förskoleklass, Åk 1-3 samt fritidshem. Sökande ska därför betala en avgift på 35 000 kr

Exempel 2
En huvudman ansöker om att utöka befintligt godkännande för gymnasieskola. Den avgift som ska betalas är 25 000 kr

Exempel 3
En huvudman ansöker om att utöka befintligt godkännande för gymnasieskola. Huvudmannen ansöker om ytterligare två program samt avvikelse enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen. Den avgift som ska betalas är 25 000 kr

Exempel 4
En huvudman med befintligt godkännande för att bedriva fristående gymnasieskola ansöker om utökning på grund av avvikelse enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen. Den avgift som ska betalas blir då 10 000 kr.

För mer information läs Skolinspektionens föreskrifter här:

Lagar och regler

Skolinspektionens föreskrifter om anmälan av nya inriktningar på naturbruksprogrammet träder i kraft den 1 augusti 2020.

 

Detta medför förändringar i naturbruksprogrammet. För att bedriva nedanstående inriktningar krävs att huvudmannen skickar in en anmälan till Skolinspektionen.

 

En ny inriktning, naturturism, skapas och inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning.

 

En huvudman med ett godkännande som avser inriktningen djur på naturbruksprogrammet, anses ha ett godkännande för den nya inriktningen djurvård och/eller hästhållning genom en anmälan till Skolinspektion. Om anmälan inte har kommit in senast den 31 december 2020, upphör godkännandet att gälla.

 

En huvudman med ett godkännande som avser inriktningen skog på naturbruksprogrammet, anses ha ett godkännande för den nya inriktningen naturturism och/eller skogsbruk genom en anmälan till Skolinspektion. Om anmälan inte har kommit in senast den 31 december 2020, upphör godkännandet att gälla.