Söka tillstånd

Information om förändringar i gymnasieskolan

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen träder i kraft den 15 januari 2020 och ska börja tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Förändringen påverkar befintliga huvudmän och de som vill ansöka om tillstånd i kommande ansökningsomgång. Det är för närvarande åtta program som berörs av förändringen. På Svensk författningssamling och på Skolverkets webbplats kan du läsa mer om detta:

Svensk författningssamling

Skolverket

Ansökningstiden för de utbildningar som berörs kommer att förlängas. Läs mer här: Förändringar i gymnasieförordningen 

Observera att ansökningar om godkännande som huvudman avseende utbildning som planeras starta höstterminen 2021, som inte berörs av aktuella förändringar, ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari 2020.

Fristående skola

För att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola), förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om att bli godkänd som huvudman för verksamheten. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen. Här finns mer information, ansökningsformulär och avgiftsnivåer för ansökan.

Fristående skola

Internationell skola

Här hittar du information om ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en internationell skola på grundskole- eller gymnasienivå.

Internationell skola

Särskild kvot för nyanlända

En fristående skola som har kö kan skapa en särskild kvot för elever som inte bott så länge i Sverige. På så sätt kan skolan prioritera nyanlända när de tar in nya elever. Huvudmannen måste i sådana fall anmäla det till Skolinspektionen. Här kan du göra en sådan anmälan.

Särskild kvot för nyanlända

Betygsrätt för vuxenutbildning

Vissa utbildningsanordnare kan ansöka om betygsrätt hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Betygsrätt för vuxenutbildning

Undervisning på engelska

Om en grundskola vill anordna delar av undervisningen på engelska måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Undervisning på engelska

Utbildning utan timplan

Om en grundskola vill bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste huvudmannen ansöka om det hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Utbildning utan timplan

Färdighetsprov

Om en huvudman vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4 måste huvudmannen ansöka om godkännande hos Skolinspektionen. Här finns mer information och ansökningsformulär.

Färdighetsprov

Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk får skolan i vissa fall ordna delar av undervisningen på detta språk. Huvudmannen måste i sådana fall anmäla det till Skolinspektionen. Här finns mer information och anmälningsformulär. 

Tvåspråkig undervisning 

Namnämndring på skolenheten eller bolaget/föreningen

Här finns information om hur du gör om du vill ändra namn på en skolenhet eller ett bolag/förening.

Namnändring på skolenheten eller bolaget/föreningen