Till huvudinnehåll

Uppdrag för ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Skolverket har ett flerårigt regeringsuppdrag där man tillsammans med övriga skolmyndigheter ska genomföra insatser för ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. En central del är att erbjuda samtliga skolhuvudmän möjlighet att delta i en kvalitetsdialog.

Med start i oktober 2022 kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger.

Skolverket ska i samråd med övriga skolmyndigheter ta fram olika insatser för att ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Det handlar bland annat om att utveckla ett kvalitetssystem som syftar till att underlätta för huvudmännen i deras kvalitetsarbete. Skolinspektionen ingår i Skolverkets samordningsgrupp.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022