Till huvudinnehåll
En datorgenererad bild på coronaviruset covid-19

Skolinspektionens arbete under covid-19

Här har vi samlat information med anledning av covid-19. Här hittar du bland annat information om våra förändrade prioriteringar och länkar till relevant information. Vi uppdaterar löpande informationen på sidan.

Vi följer den rådande situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under året kommer vi att genomföra distansinspektioner med anledning av det regeringsuppdrag myndigheten har fått om covid-19-pandemins konsekvenser. Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar. 

Skolinspektionen genomför vid behov tillsyn av skolor om vi har fått in signaler om allvarliga missförhållanden. Dessa genomförs i första hand på distans med hjälp av videosamtal och telefon. 

Regeringsuppdrag med anledning av covid-19

Skolinspektionen ska se över Covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa. Vi ska särskilt undersöka förutsättningarna för de elever som haft det svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. 

Regeringsuppdraget innebär att vi kommer att starta ett antal nya distansinspektioner under 2021 med anledning av covid-19-pandemin. Resultatet från de olika granskningarna kommer att redovisas löpande under året. Uppdraget kommer att redovisas i en slutrapport senast den 1 december 2021.

Pågående och kommande distansinspektioner 2021

Regeringsuppdrag med anledning av covid-19

Frågor och svar 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 januari 2021