Till huvudinnehåll
En datorgenererad bild på coronaviruset covid-19

Skolinspektionens arbete under covid-19

Här har vi samlat information med anledning av covid-19/coronavirus. Här hittar du bland annat information om våra förändrade prioriteringar och länkar till relevant information. Vi uppdaterar löpande informationen på sidan.

Under hösten kommer vi på Skolinspektionen att i begränsad omfattning återuppta våra inspektioner på plats ute i skolorna. Besöken kommer att planeras i samråd med rektor. Skolinspektionens medarbetare kommer även att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid sina besök och resor.

Skolinspektionens arbete under hösten 2020

Förenklade granskningar under hösten 2020

Under hösten kommer vi att genomföra två förenklade granskningar på distans. Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om förenklade och framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar. Ett syfte är att samla en övergripande bild och kunskap om skolors situation. 

Mer om de pågående granskningarna

Frågor och svar 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020