Till huvudinnehåll

Vårt arbete under covid-19

Vi har samlat information som är viktig att känna till i samband med covid-19. Vi följer rådande situation och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi genomför nu distansinspektioner kring covid-19-pandemins konsekvenser på skolan. Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar.

Vi genomför tillsyn av skolor om vi har fått in signaler om allvarliga missförhållanden vid behov. Dessa genomförs i första hand på distans med hjälp av videosamtal och telefon. 

Uppdrag från regeringen

Uppdraget innebär att vi genomför distansinspektioner för att granska covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa.