Till huvudinnehåll
En grupp förskoleelever sitter på golvet med en lärare

Film om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass

Vi har granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen på 30 skolor. Nu sammanfattar vi resultaten i en film med projektledare Ylva Gunnars. Granskningen publicerades i slutet av oktober 2020. 

Den 1 juli 2019 infördes en garanti för tidiga stödinsatser, vars syfte är att stärka elevers kunskaper i svenska och matematik. Garantin för tidiga stödinsatser syftar till att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt, det vill säga rätt stöd i rätt tid.

Projektledare Ylva Gunnars sammanfattar granskningens resultat

Vill du läsa rapporten?

Här kan du läsa mer om rapporten och ladda ner den som pdf.

Delredovisning av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Idag lämnar Skolinspektionen en delredovisning av regeringsuppdraget om uppföljning och utvärdering av garantin för tidiga stödinsatser. 

Regeringen beslutade om uppdraget den 6 september 2018, och det löper fram till och med 16 december år 2022 då en slutredovisning lämnas.

Läs mer om redovisningen och ladda ner pdf:en.

Inspektion