Till huvudinnehåll
En lärare undervisar på en whiteboard
Publicerad: 3 november 2022

Ni som fått inspektion - nu har ni chansen att tycka till!

Skolinspektionen har efter pandemiuppehållet återupptagit arbetet med att följa upp inspektionen med enkäter. Du som är rektor eller huvudman och som har blivit inspekterad har nu chansen att tycka till om inspektionen.

Alla rektorer och huvudmän vars verksamhet fått en inspektion inom det vi kallar för regelbunden kvalitetsgranskning och riktad tillsyn har möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse av inspektionen. Enkäten skickas ut av undersökningsföretaget Ipsos för Skolinspektionens räkning.

Enkäten innehåller bland annat frågor om informationen inför och under besöket, om vårt bemötande, om beslutet är tydligt och om eventuella förväntade effekter av inspektionen.

Skolinspektionen utvecklar ständigt inspektionsverksamheten och dina svar är en viktig del för förståelsen av hur rektorer och huvudmän upplever inspektionen. Resultatet utgör en viktig pusselbit i vår verksamhetsutveckling.

Har du frågor om enkäten?

Har du som fått enkäten ytterligare frågor om enkäten är du välkommen att höra av dig till Skolinspektionens enkätgrupp på:

insamling@skolinspektionen.se