Till huvudinnehåll
Flicka som sitter vid skolbänk och tänker

Nytt PM: Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan

Skolinspektionen har under våren 2020 tittat på om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används så som styrdokumenten anger.

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta gäller oavsett skolform och eleverna ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

I denna tillsyn har 35 grundsärskolenheter där det finns elever i årskurs 1 som läser ämnen ingått samt grundsärskolenheternas huvudmän, sammanlagt 33 huvudmän.

Ta del av resultaten här

Senast uppdaterad: 9 februari 2021