Till huvudinnehåll

Nu kontaktas huvudmännen inför Skolenkäten i höst

Den 24 september 2018 öppnar Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal. Redan nu kontaktas berörda huvudmän.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som Skolinspektionen riktar till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens inspektionsarbete vars syfte är att bidra till att alla barn och elever får en god utbildning i en trygg miljö. En del av resultatet används även i Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever, Välja skola.

Skolenkäten, pågår från den 24 september till den 19 oktober 2018 för alla respondentgrupper utom vårdnadshavare till barn i förskoleklass som deltar efter höstlovet.

Huvudmannen får instruktioner i brev

Innan enkäten öppnar är det viktigt att huvudmannen ser till att de uppgifter som finns i skolenhetsregistret är korrekta och uppdaterade inför terminsstarten hösten 2018. De huvudmän, se förteckning till höger, som berörs av Skolenkäten i höst har fått ett informationsbrev från oss.

Resultat från Skolenkäten

Resultatet från Skolenkäten kommer att publiceras runt årsskiftet 2018/2019.

För mer information

Frågor om enkäten

Mejla: skolenkaten@skolinspektionen.se

Frågor om tillsynen

Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen.

Här finns en lista på kontaktpersoner

Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till skolinspektionen@skolinspektionen.se eller ringa 08-586 080 00.

Pressfrågor

Pressekreterare
08-586 082 50

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020