Till huvudinnehåll

Så här söker du bland våra publikationer

Sök våra publikationer

  1. Använd sökfältet högst upp på sidan eller den här länken för att söka efter våra publikationer. Du kan söka på ett eller flera ord.
  2. Använd filtreringsfunktionen för att begränsa resultatet genom att filtrera på de sidtypskategorier som visas under sökfältet. Klicka på publikationer. Sedan kan du filtrera vidare på publikationstyp och skolform.
  3. Sökresultatet sorteras efter relevans men du kan även välja att sortera på datum i fallande eller stigande ordning.

Våra senaste publikationer

Användningen av de obligatoriska bedömningsstöden i grundsärskolan
Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta gäller oavsett skolform och eleverna ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Klagomål mot utbildningen – Huvudmäns organisation och tillvägagångssätt
I denna rapport visar vi på viktiga utvecklingsområden gällande huvudmannens ansvarstagande för klagomålshanteringen.

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola - läsåret 2021/22
Under 2020 har vi fått in totalt 208 ansökningar om att starta eller utöka verksamheten vid fristående skola.

Delredovisning av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
Skolinspektionen har i uppdrag från regeringen att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser

Utbildning under coronapandemin i gymnasieskolan
Den distansundervisning som gymnasieskolan fått anpassa sig till under coronapandemin har varit utmanande för både skolorna och eleverna.

Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn
I Sverige har elever skolplikt. Att den fullföljs av alla elever förutsätter att kommuner som har ansvar noga undersöker att alla elever finns i utbildning.

Utbildning under påverkan av coronapandemin - grundskola
Sverige är ett av få länder i Europa vars grundskolor och grundsärskolor inte stängde i samband med att covid-19 pandemin utbröt under våren 2020.

Undervisningen i grundsärskolan
Grundsärskolan är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning, som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.