Till huvudinnehåll
Granskningsrapport
Publicerad 14 april 2011
Diarienummer 2010:406

Specialskolan

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av utbildningen i de fem regionskolor och de tre riksskolor som ingår i Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skolinspektionen har besökt dessa skolor under perioden oktober 2010 till och med januari 2011. Skolinspektionens bedömning är att kunskapsresultaten inom specialskolan behöver förbättras.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020