Till huvudinnehåll
Granskningsrapport
Publicerad 15 mars 2012
Diarienummer 2011:5536

Huvudmännens klagomålshantering

Var fjärde kommun saknar skriftliga rutiner för hur de ska ta emot klagomål på skolan. Av resterande kommuner är det mer än hälften som har tydliga brister i sina rutiner.

Det visar vår flygande inspektion av kommunernas hantering av klagomål från allmänheten på skolan. Inspektionen omfattar landets alla kommuner.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020