Till huvudinnehåll
Granskningsrapport
Publicerad 22 maj 2012
Diarienummer 2010:5479

Riktad tillsyn av skolmåltiden

Rapporten är en sammanfattning av den riktade tillsynen av skolmåltiden. Skolinspektionen pekar på ett antal områden som behöver utvecklas för att säkerställa att skolmaten är näringsrik. Huvudmannen tar ofta inte sitt ansvar fullt ut vad gäller att garantera näringsriktigheten.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020