Till huvudinnehåll
Årsrapport
Publicerad 1 juni 2012
Diarienummer 2012:2991

Årsrapport 2011: En skola med tilltro lyfter alla elever

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen genomförda under 2011.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020