Till huvudinnehåll
Rapport till regeringen
Publicerad 8 mars 2012
Diarienummer 2011:1104

Genomförande av funktionshinderspolitiken

Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken på skolområdet. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) har redovisat sitt respektive arbete.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020