Till huvudinnehåll
Rapport till regeringen
Publicerad 13 februari 2012
Diarienummer 2012:1073

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Skolinspektionen har redovisat sitt arbete med tillsyn över och kvalitetsgranskning av yrkesutbildning inom gymnasieskolan, inklusive lärlingsutbildning, och sådan lärlingsutbildning som är möjlig inom den kommunala vuxenutbildningen.

Av redovisningen framgår hur myndigheten granskar den lärlingsutbildning som införts inom gymnasieskolan den 1 juli 2011 i enlighet med den nya skollagen. Vidare har Skolinspektionen redovisat hur myndigheten inom ramen för sitt tillsyns- och kvalitetsgranskningsuppdrag granskar yrkesutbildningen i gymnasieskolan med avseende på såväl skolförlagt som arbetsplatsförlagt lärande.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020