Till huvudinnehåll
Rapport till regeringen
Publicerad 30 september 2013
Diarienummer 2013:3945

Redovisning av regeringsuppdrag att minska dokumentationsinhämtningen

Statens skolinspektion fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att utforma en åtgärdsplan i syfte att minska den dokumentationsmängd som myndigheten inhämtar samt redovisa redan vidtagna åtgärder. Skolinspektionen redovisar härmed uppdraget.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020