Till huvudinnehåll
Rapport till regeringen, Årsrapport
Publicerad 14 november 2014
Diarienummer 2014:6739

Årsrapport 2014: Från huvudmannen till klassrummet

Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2014. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014. Rapporten innehåller en redovisande del och en analyserande i vilken vi tittar närmare på lärarnas undervisning, rektors ledarskap och huvudmannens ansvarstagande. Vi visar hur dessa delar bildar den kedja som måste fungera för att skapa de förutsättningar som krävs för att elevens rätt till kunskap och en trygg skola ska förverkligas. Vi pekar också på vilka konsekvenserna kan bli för eleverna när styrkedjan lärare-rektor-huvudman inte fungerar som tänkt.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020