Till huvudinnehåll
Ombedömning av nationella prov
Publicerad 16 november 2015
Diarienummer 2014:1670

Ombedömning nationella prov 2014

Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att årligen genomföra viss central rättning av nationella prov med syftet att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet. Rapporten redovisar resultaten från 2014 års ombedömning av nationella prov. Ombedömningen omfattar 45 509 delprov från 685 skolor.

Skolinspektionen har å ena sidan undersökt om det delprovsbetyg som en elev fick på det nationella provet skulle bli detsamma om en annan lärare bedömde provet. Å andra sidan skattar Skolinspektionen skillnader i genomsnittsbedömning mellan olika skolor. Skolinspektionen konstaterar att det finns stora skillnader i genomsnittsbedömningen mellan skolorna, att skillnaderna i bedömning beror på både läraren, skolan och proven i sig samt att bedömningsprocesserna påverkar provbetygen.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021