Till huvudinnehåll
Årsrapport
Publicerad 15 mars 2017
Diarienummer 2016:8479

Årsrapport 2016

Skolinspektionen sammanfattar sina erfarenheter av 2016 års tillsyn och granskning av skolan i en rapport till regeringen. Rapporten visar tydliga olikheter mellan skolor – det finns skolor med välfungerande arbetssätt medan andra har brister och betydande utvecklingsområden. Olikheterna är problematiska utifrån alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Senast uppdaterad: 12 september 2020