Till huvudinnehåll
Rapport till regeringen
Publicerad 15 juni 2017
Diarienummer 2017:5084

Ekonomisk stabilitet hos enskilda huvudmän inom skolväsendet

Skolinspektionen har i regleringsbrevet för 2017 fått regeringens uppdrag att ”… redovisa sina erfarenheter rörande den ekonomiska stabiliteten hos enskilda huvudmän inom skolväsendet." Denna rapport behandlar Skolinspektionens erfarenheter av enskilda huvudmäns ekonomiska stabilitet.

Erfarenheterna grundas på den analys av enskilda huvudmäns ekonomiska ställning som Skolinspektionen gör inom ramen för en pågående tillsyn av landets skolhuvudmän. Tillsynen startade 2015 och beräknas vara avslutad i början av 2018.

Senast uppdaterad: 12 september 2020