Till huvudinnehåll

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd

Under 2021 har vi registrerat totalt 103 ärenden rörande lärares oskicklighet eller olämplighet.

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) har till uppgift att pröva ärenden om varningar och återkallande av lärarlegitimationer. Lärarnas ansvarsnämnd finns på Skolverket men fattar sina egna beslut.

Lärarnas ansvarsnämnd (Skolverket)

Endast Skolinspektionen kan anmäla lärare och förskollärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Skolinspektionen kan få uppgift om att en lärare eller förskollärare agerat oskicklighet eller olämplighet från allmänheten, i samband med inspektion eller via brottmålsdomar.

22 lärare anmäldes till LAN

Under 2021 registrerades totalt 103 ärenden rörande lärares oskicklighet eller olämplighet. Beslut fattades i totalt 117 ärenden och i 22 ärenden fattades beslut om att anmäla läraren eller förskolläraren till Lärarnas ansvarsnämnd.

Statistik LAN-ärenden 2021

Anmälningar LAN 2021 (Excel)

Senast uppdaterad: 6 april 2022