Till huvudinnehåll

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd

Under 2022 har vi registrerat totalt 102 ärenden rörande lärares oskicklighet eller olämplighet.

Lärarnas ansvarsnämnd har till uppgift att pröva ärenden om varningar och återkallande av lärarlegitimationer. Lärarnas ansvarsnämnd finns på Skolverket men fattar sina egna beslut. Endast Skolinspektionen kan anmäla lärare och förskollärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Skolinspektionen kan få uppgift om att en lärare eller förskollärare agerat oskickligt eller olämpligt från allmänheten, i samband med inspektion eller via brottmålsdomar.

Lärarnas ansvarsnämnd (Skolverket)

23 lärare anmäldes till LAN

Under 2022 registrerades totalt 102 ärenden rörande lärares oskicklighet eller olämplighet. Beslut fattades i totalt 87 ärenden och i 23 ärenden fattades beslut om att anmäla läraren eller förskolläraren till Lärarnas ansvarsnämnd.

Statistik LAN-ärenden 2022

Anmälningar LAN 2022 (Excel)

Senast uppdaterad: 6 april 2022