Till huvudinnehåll

Statistik över riktad tillsyn

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. En del av dessa leder till att vi startar en riktad tillsyn av skolans eller huvudmannens arbete på systemnivå.

Riktad tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden och vilka dessa är avgörs från fall till fall. Varje tillsyn blir på det sättet unik. Du hittar den senaste statistiken i menyn till vänster.

Ny hantering av inkomna signaler från 1 sepetember 2021

Den 1 september 2021 förändrade Skolinspektionen sin hantering av inkomna uppgifter om missförhållanden, vilket bland annat innebär att myndigheten sedan dess utreder fler uppgifter inom inspektionsformen riktad tillsyn. Under covid-19-pandemin har även en del av de skolenheter som valts ut till regelbunden tillsyn istället fått riktad tillsyn på grund av svårigheter med att genomföra fysiska skolbesök. Även dessa har utformats utifrån skolenheternas behov.

Senast uppdaterad: 5 april 2022