Till huvudinnehåll
Grafik över statistik

Senaste statistiken från våra inspektionsformer 2021

Här kan du ta del av den halv- och helårsstatistik vi har publicerat under hösten 2021 från våra inspektionsformer. Bland annat har vi tittat på utvecklingen i Skolenkäten under 2010-2020 och gjort 91 etableringskontroller på 88 friskolor i landet.

Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020

Sedan Skolenkäten genomfördes för första gången 2010 har den varit en del av myndighetens inspektioner. När vi tittar tillbaka kan vi konstatera att mycket är stabilt över tid och att förändringarna i resultaten varit relativt små.

Skolenkäten 2010-2020

Etableringskontroller av friskolor 2021

Inför höstterminen 2021 genomförde Skolinspektionen 91 etableringskontroller på 88 friskolor i landet. Bland dessa kunde vi konstatera brister vid tolv skolenheter med tio olika huvudmän.

Etableringskontroll 2021

Statistik över uppgifter om missförhållanden

Under det första halvåret 2021 inkom det 1 776 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det är en minskning med 19 procent jämfört med samma period förra året.

Statistik första halvåret 2021

Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2021

Den regelbundna kvalitetsgranskning som genomförts har i stor utsträckning präglats av covid-19-pandemin och de restriktioner som följt. Under första halvåret har vi enbart granskat huvudman på distans. Totalt har 41 huvudmän fått beslut.

Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2021

Viten första halvåret 2021

Skolinspektionen fattade under första halvåret 2021 totalt fyra beslut om föreläggande vid vite. Under motsvarande period 2020 fattade vi 19 beslut. Vitesbeloppen varierade mellan 200 000 och 950 000 kronor. 

Viten första halvåret 2021

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021