Till huvudinnehåll

Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2022

Skolinspektionen har fattat totalt 76 beslut inom den regelbundna kvalitetsgranskningen under första halvåret 2022.

Begränsad granskning

Den regelbundna kvalitetsgranskning som har genomförts har i stor utsträckning präglats av covid-19-pandemin och de restriktioner som följt. Skolenhetsgranskningar genomfördes inte under årets första månader och huvudmannagranskningar genomfördes främst på distans. 

Statistiktabell

I Excelltabellen nedan hittar du statistik över de bedömda områdena på huvudmannanivå samt övergripande statistik per bedömningsområde och kvalitetsnivå. 

Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2022 (Excel)

Totalt har 76 beslut fattats

Totalt har 76 beslut fattats inom regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2022 - 55 skolenhetsbeslut (varav 5 inkluderar en bedömning av huvudmannens styrning och stöd) och 21 huvudmannabeslut.

  • Det område där störst andel av skolenheterna (69 procent) bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning var Trygghet och studiero.
  • Det område där störst andel av skolenheterna (75 procent) bedömdes ha utvecklingsområden var Rektors ledarskap.
  • Det område där störst andel av huvudmännen (14 procent) bedömdes ha kvalitet i hög utsträckning var Huvudmannens kompensatoriska arbete.
  • Samtliga huvudmän bedömdes ha utvecklingsområden inom området Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet.

Om statistiken

Här kan du läsa mer om vad regelbunden kvalitetsgranskning är och vad vi tittar på och vad som är viktigt att tänka på för att tolka statistiken korrekt.

Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Om regelbunden kvalitetsgranskning

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den regelbundna kvalitetsgranskningen:

Inspektion - steg för steg
Om regelbunden kvalitetsgranskning

Senast uppdaterad: 13 september 2022