Skolans arbete med extra anpassningar

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov. 12 av 15 skolor som Skolinspektionen har granskat behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. På flera skolor är det inte tillräckligt tydligt vad extra anpassningar innebär.


plant

Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Skolans arbete med extra anpassningar

2016-08-26

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

-

2015:2217

Grundskolan

-