Informationsmaterial

Webbplats för elever

Vi har samlat information om några av elevernas rättigheter i skolan tillsammans med information om vad Skolinspektionen gör på en webbplats som riktar sig till elever. Tipsa gärna eleverna om denna information inför besöket:
elev.skolinspektionen.se (nytt fönster)

På webbplatsen finns en intervju med en inspektör, som berättar om hur ett skolbesök kan gå till:
elev.skolinspektionen.se/inspektoren (nytt fönster)

Affischer

Här finns två affischer, som riktar sig till elever. Skriv gärna ut dem och sätt upp på lämplig plats i skolan. De är anpassade för att skrivas ut i färg i A3-format.
Du har rätt att ha det bra i skolan (PDF-fil, nytt fönster)
Du har rätt att känna dig trygg (PDF-fil, nytt fönster)

Film

På Skolinspektionens Youtube-sida finns en film som enkelt beskriver några rättigheter i skolan. Filmen vänder sig framför allt till elever i åldrarna 12-16 år, men kan förstås även ses av föräldrar och andra på skolan:
Du har rätt att ha det bra i skolan (extern länk, nytt fönster)

Informationsbrev till vårdnadshavare

Här hittar du Skolinspektionens informationsbrev, som skolorna kan ladda ner och skicka ut till föräldrar och elever inför en regelbunden tillsyn.

Svenska

Svenska: Information till föräldrar/vårdnadshavare om Skolinspektionens regelbundna tillsyn (PDF-fil, nytt fönster)