Till huvudinnehåll
En musiklektion i gymnasiet där eleverna spelar gitarr och keyboard

Färdighetsprov

Vissa profilklasser kräver förkunskaper i profilämnet. Kravet kan finnas exempelvis i bild, musik eller idrott och hälsa. Denna förkunskap testas i ett färdighetsprov och kan användas från och med årskurs 4.

Ansökan

Du som huvudman kan ansöka om färdighetsprov. Endast behörig firmatecknare för huvudmannen eller ombud som fått bemyndigande från huvudmannen kan underteckna ansökan. 

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Ansökningsformulär
Ansökan om att använda färdighetsprov (Word-formulär)

Mejla ansökan till tillstand@skolinspektionen.se eller posta den till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm

Färdighetsprov kan bara användas som:

  • Villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp.
  • Grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser.
  • Villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020