Till huvudinnehåll

Så bedöms huvudmän

Förutom att besöka skolor genomför vi också inspektioner av skolhuvudmännens ansvarstagande för sina verksamheter. Ett huvudmannabesök sker på olika sätt beroende på hur stor huvudmannen är. Om huvudmannen enbart har en skolenhet sker besöket oftast i samband med en inspektion av skolenheten.

Planeringen av inspektion av huvudmän med fler skolenheter stäms alltid av i förväg med skolchefen. Det vanligaste är intervjuer med olika företrädare för huvudmannen, men det kan också ske observationer i olika verksamheter.

I besöken inspekteras exempelvis:

  • Förutsättningar för utbildning
  • Utveckling av utbildning
  • Ekonomiska och juridiska förutsättningar
Senast uppdaterad: 11 januari 2021