Ditt resultat

Färgmarkeringarna som du ser på resultatlistan och som du också kan skriva ut ger dig en fingervisning om hur du själv ser på din verksamhet.

Anteckningarna som du har gjort kan fungera på flera sätt. Du kan göra dem till en checklista för dig själv vad som behöver göras, vilka personer du behöver kontakta liksom andra insatser.

Anteckningarna kan också vara en bra förberedelse för eventuellt möte med Skolinspektionen.

Skolinspektionen kan ge råd och vägledning inom ramen för tillsynen. Här på webbsidan finns en del material som kan fungera som råd och vägledning:
Råd och vägledning

Skolverket har mycket mer på sin webbsida för den som behöver information, råd och vägledning:
Skolverket.se (extern länk, nytt fönster)

På högskolor och universitet finns också råd och vägledning att tillgå.