Om Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar för
att alla elever ska få en bra utbildning
i en trygg miljö.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar,
hur du gör en anmälan till oss
och hur du ringer eller skriver till oss.

Läs mer

Så här arbetar Skolinspektionen
Att lämna in klagomål till Skolinspektionen
Här finns Skolinspektionen