Så arbetar Skolinspektionen

Skolinspektionen kontrollerar skolor

Huvudmannen för en skola
är den kommun, person eller organisation
som har ansvar för skolan
och hur skolan fungerar.
Kommunen är huvudman för
de skolor som kommunen sköter.
Den som sköter en fristående skola
är huvudman för den skolan.

Skolinspektionen arbetar med att kontrollera
hur skolorna fungerar.

Alla kan anmäla problem till Skolinspektionen

Alla personer kan anmäla något
som de tycker är fel med en skola
till Skolinspektionen.
Föräldrar och elever kan anmäla
till exempel kränkningar
eller att en elev inte får stöd,
men också andra problem.

Att göra en anmälan till Skolinspektionen

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, BEO, är en avdelning
på Skolinspektionen som arbetar med anmälningar
om kränkningar av elever i skolan.

BEO kan till exempel kräva skadestånd
från huvudmannen för en skola
till en elev som blivit kränkt.
BEO arbetar också med att ge information
om lagarna som ska skydda barn och elever
från att bli kränkta.

Barn- och elevombudet

Detta kontrollerar Skolinspektionen

Skolinspektionen kontrollerar alla skolor i Sverige.
Skolinspektionen kontrollerar kommunens skolor och fristående skolor.
Skolinspektionen kontrollerar förskolor,
grundskolor, gymnasieskolor,
grundsärskolor, gymnasiesärskolor
och vuxenutbildning.

Skolinspektionen kontrollerar skolorna
för att se om de följer lagar för skolor
och gör sina kontroller
även om ingen har anmält en skola.
Skolinspektionens kontroller sker på bestämda tider
oftast med några år emellan.

Efter att Skolinspektionen har kontrollerat en skola
skriver vi ett beslut
där det står om skolan följer de nationella kraven.

Sedan har vi ett möte med de personer som är ansvariga
för skolan för att prata om vad skolan måste göra bättre.
Sen kontrollerar Skolinspektionen att de ansvariga
för skolan rättar till problemen som vi sett.

Skolinspektionen kan bestämma
att en skola måste betala en summa pengar
om skolan inte ändrar det som är fel.
Skolinspektionen kan också bestämma
att en fristående skola måste stänga.

Kontroll av kvalitet

Skolinspektionen arbetar med tematisk
och regelbunden kvalitetsgranskning.

I tematiska kvalitetsgranskningar undersöker
Skolinspektionen hur bra några skolor är på
en viss del av sitt arbete, till exempel undervisning
i matematik. Varje skola får sedan ett beslut från
Skolinspektionen där Skolinspektionen har skrivit
vad skolan behöver göra för att bli bättre.

Sedan skriver Skolinspektionen en rapport som
andra skolor kan läsa och lära sig av.

I de regelbundna kvalitetsgranskningarna
tittar Skolinspektionen på hur bra dessa fyra
områden är:

  • Rektors ledarskap
  • Undervisning
  • Trygghet och studiero
  • Bedömning och betygssättning

Efter vårt besök får skolan ett beslut av oss. I beslutet
står det hur bra skolan är inom de fyra områdena.
Om skolan behöver bli bättre skriver Skolinspektionen
ett utvecklingsområde för skolan. Ett utvecklingsområde
betyder att vi skriver vad skolan behöver göra för att bli bättre.

Tillstånd och ansökningar

Den person eller företag som vill starta en fristående skola
måste ha tillstånd från Skolinspektionen.
När en fristående skola som redan finns
vill ge mer undervisning
än vad skolan redan har tillstånd för
ska skolan ha ett nytt tillstånd av Skolinspektionen.

Skolinspektionen kontrollerar också att skolan
börjar arbeta på det sätt
som det står i tillståndet.