Till huvudinnehåll

Organisation

organisationsschema-for-regionerna_200824_liten.jpg

Skolinspektionens medarbetare finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå men arbetar över hela landet. Barn och elevombudet (BEO) och Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) är knutna till verksamheten.

På Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm arbetar verksledningen tillsammans med centrala funktioner för hela myndigheten. Här finns generaldirektörens stab, avdelningen för verksamhetsstöd och juridik, analys- och statistikavdelningen samt kommunikationssekretariatet.

Ledning

Skolinspektionens kärnverksamhet är indelad i två regioner. Kontoren i Göteborg, Linköping och Lund ingår i region Söder, kontoren i Stockholm och i Umeå ingår i region Norr. Enheterna i de båda regionerna arbetar med kvalitetsgranskning och tillsyn. Region Norr har även ansvar för tillståndsprövning av att få driva fristående skolverksamhet.

Insynsrådet ska utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Regeringen har utsett ledamöterna i insynsrådet för Skolinspektionen. 

Insynsrådet

BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. De kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning.
BEO:s webbplats

ÖKN är en egen myndighet som är knuten till Skolinspektionen. De är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit elever eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
ÖKN:s webbplats

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020