Till huvudinnehåll

Ledning

Helén Ängmo är generaldirektör och chef för Skolinspektionen. Hon är ytterst ansvarig för myndighetens verksamhet.

Verksledning

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren
Biträdande generaldirektör och stabschef

Ledningsgrupp

Helén Ängmo
Generaldirektör

Tommy Lagergren
Biträdande generaldirektör och stabschef

Agneta Broberg
Regionchef, region Norr

Maria Wassén
Regionchef, region Söder

Åsa Edström
Chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Agnes Gidlund
T.f. kommunikationschef

Anna Sellin
Chef för analys- och statistikavdelningen

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020