Till huvudinnehåll
Publicerad: 9 november 2020

Skolinspektionen stänger Nya kastets skola i Gävle

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Nya kastets skola AB i Gävle på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Nya kastets skola AB inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 31 december 2020.

Beslutet grundar sig på de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019. De innebär att Skolinspektionen ska pröva ägarkretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för skolan är att det finns allvarliga brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets för Nya kastets skola AB.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Nya kastets skola AB i Gävle har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

För information

Presstjänsten: 08-586 080 60

Pressmeddelande