Till huvudinnehåll

Remissvar

Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem i vårt diarium via länken längst ned på sidan.

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Remissvar: 2020:5194 (2020-10-26)

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Remissvar: 2020:2318 (2020-09-30)

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

Remissvar: 2020:5150 (2020-09-21)

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

Remissvar: 2020:4402 (2020-08-24)

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Remissvar: 2020:2568 (2020-06-15)

Konfessionella inslag i skolväsendet

Remissvar: 2020:1601  (2020-05-11)

Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

Remissvar: 2020:863 (2020-04-28)

Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Remissvar: 2020:693 (2020-04-23)

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

Remissvar: 2019:9905 (2020-03-04)

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Remissvar: 2020:10205 (2020-02-17)

Bättre studiestöd till äldre

Remissvar: 2019:10458 (2020-01-14)

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Remissvar: 2019:8991 (2020-01-14)

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020