Till huvudinnehåll

Vilka ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktas till följande grupper:

Elever

Elever i grundskolans årskurs 5, 9 (åk 8 från och med 2022) och gymnasiets år 2.

Pedagogisk personal

Pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskola eller gymnasieskola.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Information om Skolenkäten ska distribueras till samtliga vårdnadshavare i aktuell skolenhet och skolform. Enkäten ska sedan besvaras en gång per barn. Det är vårdnadshavarna själva som bestämmer om de vill besvara enkäten tillsammans eller om endast en av dem besvarar enkäten.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss