Exempel på beslut

Mobbning och kränkande behandling

Skolan måste stoppa kränkningarna
Samtal med elever inte tillräcklig åtgärd mot kränkningar
Skolans ansvar för nätkränkningar
Lärare brukade våld mot elev

Särskilt stöd

Otydligt vilket stöd eleven ska få
Stor frånvaro trots stödåtgärder
Elev som är borta mycket på grund av sjukdom
Placering i särskild undervisningsgrupp och information till vårdnadshavare

Skolplikt och rätt till utbildning

Vite för att eleven ska få sin rätt till utbildning
Vite för att eleven ska få slutföra utbildningen
Stor frånvaro trots stödåtgärder
Elev som är borta mycket på grund av sjukdom