Särskilt stöd

Exempel på beslut

Här kan du läsa korta referat av några av Skolinspektionens beslut som gäller särskilt stöd:

Otydligt vilket stöd eleven ska få

Stor frånvaro trots stödåtgärder

Elev som är borta mycket på grund av sjukdom

Placering i särskild undervisningsgrupp och information till vårdnadshavare