Publikationer

Sökresultat:

Resultat 131 - 140 av 168

Läs- och skrivsvårigheter/­dyslexi i grundskolan

Denna sammanfattande rapport redovisar resultat från Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen i grundskolan för elever i läs- och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Engelska i grundskolans årskurser 6–9

Svenska elever har goda resultat i engelska i internationella mätningar. Den här granskningen visar dock stora skillnader inom skolor när det gälle...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lika eller olika?

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag, för andra året i rad, samlat in och bedömt 34 895 nationella prov på delprovsnivå från 750 skolor....

Visa mer om detaljer om publikationen

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet

I denna rapport redovisas Skolinspektionens granskning av hur kommunerna förvissar sig om att verksamheter som får bidrag håller en god kvalitet oc...

Visa mer om detaljer om publikationen

Specialskolan

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av utbildningen i de fem regionskolor och de tre riksskolor som ingår i Specialpedagogiska...

Visa mer om detaljer om publikationen

Ändamåls­enlighet och resultat i svensk­undervisningen för invandrare (sfi)

Resultaten i granskningen visar framför allt att kommunerna måste sätta fokus på sfi och i högre grad prioritera denna utbildning. Undervisningens...

Visa mer om detaljer om publikationen

Musik i grundskolan

Musikämnet har en viktig roll i att fylla elevernas utveckling och lärande och ämnet tycks vara uppskattat. Granskningen visar dock att eleverna of...

Visa mer om detaljer om publikationen

Betyg i gymnasieskolan 2011 – En kvalitets­granskning av betygs­sättning i Historia A, Kemi A och Svenska B

Granskningen visar att de festa lärare ger eleverna möjlighet att visa upp de kunskaper och förmågor som framgår av kursplanens mål och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Särskolan

Skolinspektionen har i detta uppdrag granskat utredningar och beslut om mottagande i särskolan för 715 slumpvis utvalda elever i 30 likaså slumpvis...

Visa mer om detaljer om publikationen

Samhälls­kunskap i gymnasie­skolan

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 38 gymnasieskolors Samhällskunskapsundervisning. Granskningen visar...

Visa mer om detaljer om publikationen