Publikationer

Sökresultat:

Resultat 11 - 20 av 169

Skolors hantering av nationella prov – oanmäld granskning vårterminen - 2019

Skolinspektionen har under våren 2019 genomfört en oanmäld granskning av grund- och gymnasieskolors hantering av nationella prov. Hantering innebär...

Visa mer om detaljer om publikationen

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - förutsättningar och arbetsformer i grundskolan

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna rapport har vi granskat grundskolorna förutsättningar...

Visa mer om detaljer om publikationen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningspr...

Visa mer om detaljer om publikationen

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisninge...

Visa mer om detaljer om publikationen

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels...

Visa mer om detaljer om publikationen

Gymnasieskolors hantering av nationella prov

Skolinspektionen har gjort en oanmäld granskning av gymnasieskolors hantering av nationella prov under hösten 2018. Granskningen har omfattat 66...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är...

Visa mer om detaljer om publikationen

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

En fullbordad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintrodukti...

Visa mer om detaljer om publikationen

Utmanande undervisning för högpresterande elever

Alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar...

Visa mer om detaljer om publikationen