Publikationer

Sökresultat:

Resultat 11 - 20 av 166

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningspr...

Visa mer om detaljer om publikationen

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisninge...

Visa mer om detaljer om publikationen

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels...

Visa mer om detaljer om publikationen

Gymnasieskolors hantering av nationella prov

Skolinspektionen har gjort en oanmäld granskning av gymnasieskolors hantering av nationella prov under hösten 2018. Granskningen har omfattat 66...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är...

Visa mer om detaljer om publikationen

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

En fullbordad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintrodukti...

Visa mer om detaljer om publikationen

Utmanande undervisning för högpresterande elever

Alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Granskningen visar att högpresterande elever ofta saknar...

Visa mer om detaljer om publikationen

Ombedömning av nationella prov 2017 — Fortsatt stora skillnader

För nionde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt et...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolors arbete vid elevers övergång till årskurs 7

Att börja i årskurs 7 innebär en stor förändring för många elever. Det innebär ofta ett högre tempo, ändrad struktur samt högre krav på eget...

Visa mer om detaljer om publikationen