Publikationer

Sökresultat:

Resultat 31 - 40 av 169

Undervisning i svenska för invandrare

I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för...

Visa mer om detaljer om publikationen

Sex- och samlevnads­undervisning

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör häls...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratisk...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning i fritidshemmet

Fritidshemmen har sedan 2010 ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Men fritidshemmens undervisning är ofta osynlig i...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning på skolor med många obehöriga lärare

Ett tillräckligt stöd till obehöriga lärare är nödvändigt för att elever ska få en sammanhållen undervisning trots den rådande lärarbristen. På...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lokal klagomåls­hantering – för snabb hjälp till eleverna

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Bedömnings­processernas betydelse för likvärdigheten – Ombedömning av nationella prov 2016

För åttonde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt e...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

Ansvariga huvudmän för förskolor missar ofta viktiga delar i styrningen av kvaliteten i förskolan. Ofta används endast kvantitativa metoder för att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Områdena matematik, naturvetenskap och teknik behöver integreras både i vardagssituationer och i planerad undervisning för att bli en del av helhet...

Visa mer om detaljer om publikationen