Publikationer

Sökresultat:

Resultat 31 - 40 av 166

Undervisning i fritidshemmet

Fritidshemmen har sedan 2010 ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Men fritidshemmens undervisning är ofta osynlig i...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning på skolor med många obehöriga lärare

Ett tillräckligt stöd till obehöriga lärare är nödvändigt för att elever ska få en sammanhållen undervisning trots den rådande lärarbristen. På...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lokal klagomåls­hantering – för snabb hjälp till eleverna

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Bedömnings­processernas betydelse för likvärdigheten – Ombedömning av nationella prov 2016

För åttonde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt e...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

Ansvariga huvudmän för förskolor missar ofta viktiga delar i styrningen av kvaliteten i förskolan. Ofta används endast kvantitativa metoder för att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Områdena matematik, naturvetenskap och teknik behöver integreras både i vardagssituationer och i planerad undervisning för att bli en del av helhet...

Visa mer om detaljer om publikationen

Studiehandledning på moders­målet i årskurs 7–9

Studiehandledning som ges på modersmålet inte alltid är anpassad till elevens behov. Till de hinder som identifierats i den här granskningen finns...

Visa mer om detaljer om publikationen

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram

Den här granskningen visar att samverkan mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen inte är ett etablerat arbetssätt på yrkesprogramm...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen

Rapporten visar att kommunerna behöver stärka sitt arbete med att attrahera behöriga och erfarna lärare till skolor med mindre gynnsamma...

Visa mer om detaljer om publikationen