Publikationer

Sökresultat:

Resultat 41 - 50 av 166

Skolors hantering och förberedelse av nationella prov

Skolinspektionens oanmälda granskning gjordes den 8 maj 2017, två dagar före det nationella provet i matematik B och C i årskurs 9. Granskningen...

Visa mer om detaljer om publikationen

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

Skolinspektionen har besökt 20 skolenheter i 18 kommuner. I urvalet ingår skolenheter som har elever placerade på HVB. I dagsläget finns två...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande – en ljusare bild än 2009 då Skolinspektionen gjorde en liknade...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svens...

Visa mer om detaljer om publikationen

Särskild undervisning på sjukhus

Skolinspektionen har granskat utbildningen vid 20 sjukhusskolor, vilket motsvarar drygt hälften av samtliga sjukhusskolor runt om i landet....

Visa mer om detaljer om publikationen

Språkintroduktion i gymnasieskolan

Den här granskningen visar att många gymnasieskolor med språkintroduktion inte tillgodoser elevernas utbildningsbehov. Eleverna får ofta läsa ett...

Visa mer om detaljer om publikationen

Arbetsformer och lärarstöd i grundskolan

Skolinspektionen gjorde den 18 oktober 2016 oanmälda besök på 60 slumpmässigt utvalda grundskolor runt om i landet för att få en ögonblicksbild av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna har stor betydelse för att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. I flera kommuner...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med jämställdhet

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller. Men...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolechefens ledning

På flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att...

Visa mer om detaljer om publikationen