Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 9 av 9

Ombedömning av nationella prov 2017 — Fortsatt stora skillnader

För nionde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt et...

Visa mer om detaljer om publikationen

Bedömnings­processernas betydelse för likvärdigheten – Ombedömning av nationella prov 2016

För åttonde året har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt e...

Visa mer om detaljer om publikationen

Samverkan för en likvärdig bedömning

Statens Skolinspektion har sedan 2009 haft i uppdrag av regeringen att årligen genomföra viss central rättning av nationella prov. Syftet med...

Visa mer om detaljer om publikationen

Ombedömning av nationella prov 2014: "Processerna spelar roll"

Rapporten redovisar resultaten från 2014 års ombedömning av nationella prov. Ombedömningen omfattar 45 509 delprov från 685 skolor. Skolinspektione...

Visa mer om detaljer om publikationen

Olikheterna är för stora

År 2013 har Skolinspektionen omrättat 31 800 elevlösningar av nationella prov på delprovsnivå från 461 skolor. Den här rapporten beskriver resultat...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lika för alla?

Under tre år har Skolinspektionen på regeringens uppdrag samlat in och omrättat nationella prov. Resultatet av omrättningarna visar att det, såväl...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lika eller olika?

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag, för andra året i rad, samlat in och bedömt 34 895 nationella prov på delprovsnivå från 750 skolor....

Visa mer om detaljer om publikationen

Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag kontrollrättat ca 29 000 nationella prov från 633 skolor. Proven gäller ämnena matematik och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Redovisning av regeringsuppdrag att kartlägga användandet av nationella prov i gymnasial vuxenutbildning samt att undersöka förutsättningarna för central rättning

Statens skolinspektion fick den 19 augusti 2009 i uppdrag av regeringen att genomföra viss central rättning av nationella prov för grundskolan och...

Visa mer om detaljer om publikationen